1449799616_image01

เอสเอ็มอีไทย ต้องปรับตัวยังไงให้อยู่รอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

1449799655_image00

คงจะดีไม่น้อย หากการเผชิญปัญหาของเอสเอ็มอีไทย จะเกิดขึ้นอย่าง “ไม่โดดเดี่ยว”

เช่นเดียวกับ เทสโก้ โลตัส กับนโยบายการสนับสนุนเอสเอ็มอีทุกระดับมาตลอด 21 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในเมืองไทย ซึ่งได้มีบทบาทเข้ามาช่วยอุดรอยร้าว กันรอยรั่ว ให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ คือ
หนึ่ง ให้โอกาส ในการใช้ เทสโก้ โลตัส เป็นช่องทางกระจายสินค้าสู่ลูกค้าทั่วประเทศ หรือ โอกาสในการผลิตสินค้าแบรนด์เทสโก้ โลตัส  สอง ให้ความรู้ แก่ประกอบการที่เป็นคู่ค้าเพื่อช่วยพัฒนาด้านต่างๆ และ สาม ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่นด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนราคาถูก โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเติบโตร่วมกันกับเทสโก้ โลตัส ได้
ทั้งนี้กว่า 7,000 ราย หรือ ร้อยละ 90 ของคู่ค้าของเทสโก้ โลตัสคือเอสเอ็มอีที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส และผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเทสโก้ โลตัส ให้ก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกของไทย

1449799434_image02

กำลังสำคัญเหล่านี้ นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ  จากคู่ค้า กลายเป็น “เพื่อนแท้“ ที่ผนึกกำลังกันสู้ปัญหาจนกลายเป็นพันธมิตรทางการค้าที่เหนียวแน่น ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์การเติบโตของเอสเอ็มอีในยุคไทยแลนด์ 4.0   ที่ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวไว้ในสัมมนางาน “SME นักรบเศรษฐกิจไทยในยุคปรับฐาน” ซึ่งเทสโก้ โลตัส จัดร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ที่ว่า
“ยิ่งร่วม ยิ่งแกร่ง”  หรือ Cluster of collaboration
“สิ่งที่เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเอสเอ็มอี ถือเป็นการทำ Cluster of collaboration  หรือ ยิ่งร่วม ยิ่งแกร่ง ซึ่งตอบโจทย์ในหลายเรื่อง ทั้ง โปรดักทิวิตี้ , ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น  ฯลฯ  โลกทุกวันนี้ จะมัวแต่แข่งขันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเปลี่ยนไปสู่การร่วมมือกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งถ้าเอสเอ็มอีไทยแข็งแกร่งมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดขึ้น เป็นการเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับสมดุลระหว่างเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ”        กำลังสำคัญเหล่านี้ นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ  จากคู่ค้า กลายเป็น “เพื่อนแท้“ ที่ผนึกกำลังกันสู้ปัญหาจนกลายเป็นพันธมิตรทางการค้าที่เหนียวแน่น ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์การเติบโตของเอสเอ็มอีในยุคไทยแลนด์ 4.0   ที่ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวไว้ในสัมมนางาน “SME นักรบเศรษฐกิจไทยในยุคปรับฐาน” ซึ่งเทสโก้ โลตัส จัดร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ที่ว่า
“ยิ่งร่วม ยิ่งแกร่ง”  หรือ Cluster of collaboration
“สิ่งที่เทสโก้ โลตัส สนับสนุนเอสเอ็มอี ถือเป็นการทำ Cluster of collaboration  หรือ ยิ่งร่วม ยิ่งแกร่ง ซึ่งตอบโจทย์ในหลายเรื่อง ทั้ง โปรดักทิวิตี้ , ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น  ฯลฯ  โลกทุกวันนี้ จะมัวแต่แข่งขันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเปลี่ยนไปสู่การร่วมมือกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งถ้าเอสเอ็มอีไทยแข็งแกร่งมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดขึ้น เป็นการเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับสมดุลระหว่างเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ”

1449799616_image01

ถึงวันนี้จึงกล่าวได้ว่า หมดยุคของการทำงานแบบผู้ซื้อกับผู้ชายแล้ว แต่จะทำอย่างไรเพื่อสร้าง value chain ร่วมกันในฐานะพันธมิตร สนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อนาคตข้างหน้าเทสโก้ โลตัสและผู้ค้าเอสเอ็มอี จึงก้าวเดินสู่ยุคสามัคคีชุมชน จับมือเป็น  “พันธมิตร”  ที่มีเป้าหมายสำคัญคือ การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน!

 

ขอบคุณที่มา    http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1449799442

Read More